Oikein

6 vuotta GDPR:ää: juhlitaan sen kauaskantoisia vaikutuksia


Image for the anniversary of the GDPR on 25 May with

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) kuudes vuosipäivä lähestyy 25. toukokuuta 2024, joka on vaikuttanut tietosuojastandardeihin maailmanlaajuisesti sen voimaantulon jälkeen 25. toukokuuta 2018. GDPR ei ole pelkästään muuttanut perusteellisesti henkilötietojen turvallisuutta ja hallintaa, vaan myös vahvistanut yksilöiden oikeuksia ja määritellyt selkeästi organisaatioiden vastuut.

Tietosuojamaisema ennen GDPR:ää

Ennen GDPR:n käyttöönottoa tietosuojaa säänteli Euroopassa tietosuojadirektiivi 95/46/EY vuodelta 1995 , joka ei enää vastannut digitaaliajan uusia haasteita. Digitaalisten teknologioiden nopea kehitys ja useat merkittävät tietoturvaloukkaukset ovat lisänneet tietoisuutta ja huolta paremman tietosuojan tarpeesta. Tämä johti vaatimuksiin vahvemmasta ja yhdenmukaisemmasta tietosuojalainsäädännöstä, mikä johti lopulta GDPR:n hyväksymiseen.

GDPR:n tärkeimmät muutokset ja niiden vaikutukset

Parannetut oikeudet yksilöille

Yleinen tietosuoja-asetus vahvisti merkittävästi yksilöiden oikeuksia. Näitä ovat oikeus tietojen poistamiseen tietyin edellytyksin, oikeus tietojen siirrettävyyteen ja laajennetut käyttöoikeudet, jotka varmistavat henkilötietojen käytön suuremman läpinäkyvyyden.

Selkeät suostumusvaatimukset

Toinen tärkeä muutos on suostumusvaatimusten uudelleenjärjestely. Suostumuksen on nyt oltava selkeää, tietoista ja vapaaehtoista, mikä vahvistaa yksilöiden hallintaa henkilötietojensa suhteen ja lisää avoimuutta.

Velvollisuus ilmoittaa tietoturvaloukkauksista

Yritysten on ilmoitettava tietyntyyppisistä tietoturvaloukkauksista asianomaisille viranomaisille 72 tunnin kuluessa. Tällä määräyksellä pyritään edistämään nopeaa reagointia ja minimoimaan mahdollisia vahinkoja kärsineille.

Globaali kattavuus

GDPR:n soveltamisala ulottuu myös EU:n ulkopuolisiin yrityksiin, jotka käsittelevät EU:n asukkaiden tietoja . Tämä globaali ulottuvuus korostaa asetuksen kauaskantoisia vaikutuksia.

Kun yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan kuusi vuotta sitten, meidän pitäisi edelleen pitää myönteisenä sen muuttavaa roolia tietosuojassa ja tunnustaa yksityisyyden suojaa koskevien oikeuksien vahvistaminen ja tietovirtoja koskevien standardien asettaminen maailmanlaajuisesti.

Tulevaisuudessa uudet teknologiat, kuten tekoäly ja koneoppiminen, vaikuttavat edelleen tietosuojan kehitykseen EU:ssa ja saattavat vaatia uusia säädöksiä. Jatkuva sitoutuminen GDPR:n periaatteisiin on ratkaisevan tärkeää turvallisen digitaalisen tulevaisuuden edistämiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi henkilötietojen suojaan.

Lisätietoa GDPR:n historiasta sekä yksityiskohtainen selvitys tärkeimmistä näkökohdista löytyy omalta sivultamme: https://www. consentmanager


lisää kommentteja

Newsletter consentmanager Juni
Uusi

Uutiskirje 06/2024

Uusi lisäosa: Tietosuojaystävällinen verkkosivustoanalyysi Kesäkuun päivityksen myötä uusi ”Website Analytics” -lisäosa on käytettävissäsi tililläsi. Tässä yhdistämme kaksi osaa, joissa olemme erityisen hyviä: todellinen tietosuoja ja hyvä raportointi. Uuden tietosuojaystävällisen verkkosivustomme etuna on ensisijaisesti tietosuoja ja järjestelmän yksinkertaisuus: Tietosuojaystävällisellä verkkosivustoanalyysillamme haluamme tarjota yksinkertaisen vaihtoehdon monimutkaisille analyysijärjestelmille: ei hienostunutta vierailijaseurantaa, vaan yksinkertainen yleiskatsaus, ilman kiertoteitä ja suoraan […]
Dutch DPA releases Guidelines on Cookie Banners
Uusi

Hollantilainen DSB: Opas evästeiden bannereihin ja tehostettuihin tarkastuksiin

Hollannin tietosuojaviranomainen (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) on julkaissut uuden oppaan , jossa kuvataan parhaita käytäntöjä evästebannerien suunnittelussa ja mitä tulee välttää mahdollisten sakkojen välttämiseksi. Kuten helmikuussa 2024 ilmoitettiin , tietosuojaviranomainen ottaa käyttöön lisää valvontaa varmistaakseen, että verkkosivustot saavat laillisesti suostumuksen seurantaevästeiden ja muiden seurantaohjelmistojen käyttöön. Kriteereitä ovat selkeän tiedon antaminen evästeiden tarkoituksesta, ymmärrettävän kielen käyttäminen ja […]