Uusi

Digitaalisten markkinoiden laki: Digitaalisia markkinoita koskeva laki selitettiin yksinkertaisesti


EU:n digitaalimarkkinalaki

EU:n digitaalimarkkinalaki (DMA), joka tunnetaan myös nimellä digitaalimarkkinalaki, pyrkii ylläpitämään tervettä kilpailua digitaalisten yritysten välillä asettamalla tiettyjä sääntöjä ja rangaistuksia noudattamatta jättämisestä ”portinvartijoille”. suurimmat digitaaliset alustat, jotka tällä hetkellä hallitsevat verkkotilaa. Samalla se pyrkii edistämään innovaatioita verkkomarkkinoilla ja suojelemaan yritysten ja kuluttajien oikeuksia ja etuja.

Digimarkkinalaki (DMA) tuli voimaan marraskuun 2022 alussa, sen säännökset tulevat voimaan 2.5.2023 alkaen ja komissiolla on vain valta panna nämä säännökset täytäntöön.

Ketä DMA koskee?

Digimarkkinalaki koskee niin sanottuja ”portinvartijoita” eli digitaalisten markkinoiden suuria verkkotoimijoita, jotka valitaan tietyin määrällisin kriteerein ja joita säännellään DMA:lla mahdollisen markkinavoiman väärinkäytön estämiseksi.

Euroopan komissio nimesi 6. syyskuuta 2023 kuusi portinvartijaa, joiden on täytettävä DMA:n vaatimustenmukaisuusstandardit kuuden kuukauden kuluttua kyseisestä päivämäärästä.

Mainitut kuusi portinvartijaa olivat:

 1. aakkoset
 2. Amazon
 3. Omena
 4. Tavutanssi
 5. Meta
 6. Microsoft

Alla on Euroopan komission julkaisema grafiikka, joka esittää kuusi portinvartijaa ja niiden pääalustat.

Digital Markets Act Gatekeepers & Core Platform Service

Kuvan lähde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4328

Mitä kriteerejä Euroopan komissio käytti tunnistaessaan portinvartijat?

Käytettiin kolmea pääasiallista määrällistä kriteeriä:

 1. Yhtiö tuottaa tietyn vuosiliikevaihdon Euroopan talousalueella ja tarjoaa keskitettyä alustapalvelua vähintään kolmessa EU-maassa;
 2. Yhtiö tarjoaa keskitetyn alustapalvelun yli 45 miljoonalle kuukausittaiselle aktiiviselle loppukäyttäjälle, jotka asuvat tai sijaitsevat EU:ssa, ja yli 10 000:lle vuosittain aktiiviselle yrityskäyttäjälle, jotka asuvat EU:ssa; ja
 3. yritys on täyttänyt toisen kriteerin viimeisen kolmen vuoden ajan.

Mitkä ovat digitaalimarkkinalain säännöt ja sanktiot?

Portinvartijoiden on noudatettava tehtäviä ja kiellot. Kaiken tavoitteena on edistää reilua kilpailua, innovaatioita ja kuluttajien etua.

Komission mukaan on olemassa esimerkkejä siitä, mitä saa ja ei saa tehdä.

Portinvartijoiden on tehtävä tämä tulevaisuudessa:

 • Salli kolmansien osapuolten työskennellä Gatekeeperin omien palvelujen kanssa tietyissä tilanteissa.
 • Anna yritysasiakkaillesi pääsy tietoihin, joita he tuottavat käyttäessään Gatekeeper Platformia.
 • Tarjoa mainostajille ja julkaisijoille tarvittavat työkalut ja tiedot Gatekeeperin isännöimien mainosten itsearviointiin.
 • Tarjoa yritysasiakkaille mahdollisuus mainostaa ja tehdä sopimuksia asiakkaidensa kanssa Gatekeeper-alustan ulkopuolella.

Jatkossa portinvartijan alustat eivät enää saa:

 • Arvioi Gatekeeperin itsensä tarjoamat palvelut ja tuotteet paremmin kuin vastaavat Gatekeeper-alustalla kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut ja tuotteet.
 • Estä kuluttajia olemasta tekemisissä alustansa ulkopuolisten yritysten kanssa.
 • Estä kuluttajia poistamasta esiasennettuja ohjelmistoja tai sovelluksia, jos he haluavat.
 • Seuraa loppukäyttäjiä portinvartijan ydinalustapalvelun ulkopuolella kohdennettua mainontaa varten ilman tehokasta suostumusta.

❗Sääntöjen noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja, jotka ovat enintään 10 % yrityksen vuosittaisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta ja enintään 20 %, jos rikkominen toistuu.

Seuraavat vaiheet?

Portinvartijoiden on nyt noudatettava EU:n komission asettamia suosituksia ja kiellot sekä toimitettava EU-komissiolle raportti, jossa kuvataan toimenpiteitä määräysten noudattamiseksi. Lisäksi heidän on toimitettava EU:n komissiolle raportti, jossa kuvataan käyttäjäprofiilien luomiseen käytettyjä tekniikoita.

Digitaalisia markkinoita koskevan lain (DMA) täytäntöönpano johtaa siten oikeudenmukaisempiin toimintaedellytyksiin portinvartijoiden ja pienempien yritysten, myös mahdollisten uusien tulokkaiden, välillä.

Pysy ajan tasalla ja varaudu digitaalimarkkinalain tuomiin muutoksiin.

Tilaa uutiskirjeemme pysyäksesi ajan tasalla tai testaa vaatimustenmukaisuutesi jo tänään ilmaisella evästeverkkosivustomme tarkistuksella .


lisää kommentteja

Uusi

Uutiskirje 05/2024

Uusi integraatio Slackille, MS Teamsille ja muille Nykyisen päivityksen myötä järjestelmässä on nyt saatavilla uusi integrointitoiminto Slackin, MS Teamsin, Zapierin ja n8n:n kanssa. Toiminto ilmoittaa sinulle kätevästi Slackissa, Teamsissä tai missä tahansa muussa työkalussa tärkeistä muutoksista ja uutisista (esim. löydetyistä uusista evästeistä) CMP-tililläsi. Sinun ei enää tarvitse kirjautua aktiivisesti CMP:hen tarkistaaksesi päivitykset. Järjestelmä lähettää sinulle […]
Webinar-GCM-v2-with-Google-and-consentmanager
Kenraali, Uusi, Videot

Webinaari: Google Consent Mode v2 Googlen ja consentmanager kanssa

Liity eksklusiiviseen verkkoseminaariimme, jota isännöi consentmanager yhteistyössä Googlen kanssa 12. kesäkuuta 2024 klo 11.00 CET. Uusimpia Googlen vaatimuksia koskevien tietojen suuren kysynnän vuoksi tämä webinaari auttaa sinua ymmärtämään paremmin Google Consent Mode v2. Dennis Gingele Googlesta ja Jan Winkler consentmanager esittelevät tarvitsemasi olennaiset faktat ja taustat. Työskenteletpä sitten digitaalisen markkinoinnin parissa, verkkosivujen ylläpitäjänä tai vaatimustenmukaisuuden […]