Oikein

Koskeeko digitaalisten palveluiden laki (DSA) myös yritystäsi? Online-alustoilla on lisävelvoitteita


Digital Services Act (DSA)

Digipalvelulaki asettaa verkkoalustoille lisää läpinäkyvyysvaatimuksia. DSA:n mukainen verkkoalustan määritelmä saattaa koskea yritystäsi. Tämän seurauksena saatat joutua noudattamaan DSA:n lisäavoimuusvaatimuksia. Lue eteenpäin saadaksesi selville, kuuluuko yrityksesi tähän luokkaan ja mihin toimiin voit ryhtyä noudattaaksesi vaatimuksia.

Mikä on digitaalipalvelulain tarkoitus?

Digipalvelulaki tuli voimaan 25.8.2023 suurimpien verkkoalustojen ja hakukoneiden osalta. 17. helmikuuta 2024 alkaen DSA on täysin sovellettavissa muille verkkoalustoille.

DSA on osa EU:n komission asialistaa ”Digitaaliselle aikakaudelle sopiva Eurooppa”, jonka tavoitteena on säännellä verkkoalustoja ja välittäjiä, kuten edellisessä viestissämme käsiteltiin . Sen tavoitteena on suojella EU:n kansalaisten perusoikeuksia samalla kun luodaan turvallinen ja avoin verkkoympäristö.

Ketä DSA koskee?

DSA asettaa eri verkkotoimijoille erilaisia ​​vaatimuksia heidän tehtävänsä ja koonsa mukaan, koska näillä tekijöillä on erilaisia ​​vaikutuksia verkkoekosysteemiin. On myös syytä mainita, että yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) tavoin DSA perustuu markkinapaikkaperiaatteeseen ja koskee siksi kaikkia digitaalisia välityspalveluntarjoajia, jotka palvelevat asiakkaita Euroopan unionissa (EU). Tämä tarkoittaa, että DSA voi koskea myös yhdysvaltalaisia ​​yrityksiä. Sen mukaisesti DSA on jakanut online-alustat neljään pääluokkaan:

1. Erittäin suuret online-alustat ja hakukoneet

Komissio määrittelee tämän luokan alustoiksi ja hakukoneiksi, joissa on vähintään 45 miljoonaa kävijää kuukaudessa. DSA:n virallinen lista löytyy täältä .

2. Online-alustat

DSA määrittelee verkkoalustan isännöintipalveluksi, joka tallentaa ja paljastaa tietoja yleisölle palvelun vastaanottajan pyynnöstä. Verkkoympäristönä pidetään myös verkkosivustoa, jolla käyttäjät voivat luoda käyttäjäprofiileja tai olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa.

DSA:n mukaan verkkoalustan alle kuuluvat seuraavat luokat:

  • Sosiaalisen median alustat
  • Verkkokauppapaikat (verkkokaupat, verkkokauppasivustot)
  • Sisällönjakosivustot
  • App kaupat
  • Online-varausjärjestelmät majoitusta ja matkoja varten
  • Yhteistyötalouden alustat

Huomautus : Tämä vaatimus ei koske mikro- ja pienyrityksiä, jotka määritellään yrityksiksi, joissa on alle 50 työntekijää ja joiden vuotuinen liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa. Kaikkien muiden verkkoalustojen luokkaan kuuluvien organisaatioiden on kuitenkin noudatettava DSA:n vaatimuksia.

3. Isännöintipalvelut
Tämä sisältää palvelut, jotka tallentavat käyttäjätietoja heidän puolestaan. Tähän kategoriaan kuuluvat pilvipalvelut, web-, sähköposti- ja palvelinisännöinti.

4. Välityspalvelut
Näitä voivat olla Internet-palveluntarjoajat ja verkkotunnusten rekisteröintipalvelut sekä välimuisti- tai kanavapalvelut.

❗Tärkeä huomautus: consentmanager tarjoaa uuden ominaisuuden, jonka avulla käyttäjät pääsevät suoraan mainostajien tietoihin napsauttamalla mainoksen vieressä olevaa kuvaketta. Tämän avulla käyttäjät voivat mukauttaa mainoksen tai poistaa sen käytöstä heti, kun he näkevät mainoksen.

Ylimääräiset avoimuusvaatimukset verkkoalustoille

Verkkoalustoilla on myös lisävelvoitteita ja -odotuksia suuremman läpinäkyvyyden takaamiseksi.

DSA:n artiklan 26 ”Mainonta verkkoalustoilla” mukaisesti asetetaan seuraavat vaatimukset:

1. Mainoksia näyttävien verkkoalustojen tarjoajien on varmistettava, että loppukäyttäjä näkee nopeasti, selkeästi ja yksiselitteisesti reaaliajassa jokaisessa heille näytettävässä mainoksessa:

a) tiedot mainonnan tarkoituksesta;
b) mainoksen näyttävä henkilö tai organisaatio ;
c) mainonnasta maksanut henkilö tai yhteisö , jos se on eri kuin b alakohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö; ja
d) tiedot , jotka ovat merkityksellisiä ja helposti saatavilla mainonnan kautta; Kuvaus mainonnan kohdeyleisön määrittämisessä käytetyistä pääkriteereistä ja keinoista, joilla näitä kriteerejä voidaan muuttaa.

2. Verkkoalustojen tarjoajien on tarjottava heidän palveluitaan käyttäville ihmisille mahdollisuus ilmoittaa, onko heidän tarjoamansa sisältö kaupallista viestintää tai sisältääkö se sitä.

3. Verkkoalustojen tarjoajat eivät saa näyttää profiloinnin perusteella luotuja mainoksia ihmisille, jotka käyttävät heidän palveluitaan.

Mitä voit tehdä noudattaaksesi digipalvelulakia

DSA edellyttää, että verkkovälittäjät antavat selkeät ja yksinkertaiset tiedot käyttämistään palveluista. Varmista, että tarkistat huolellisesti tietosuoja- ja avoimuuskäytäntösi. Varmista, että saat kaikki tärkeät tiedot mainoskumppaneistasi, jotta voit toimittaa ne tehokkaasti käyttäjillesi. consentmanager voi auttaa verkkosivustoasi noudattamaan ja hallitsemaan DSA:n ja EU:n tietosuojasäännösten, kuten GDPR:n, edellyttämiä läpinäkyvyysstandardeja.

Etkö ole varma, onko yrityksesi digitaalipalvelulain alainen? Ota nyt yhteyttä asiantuntijoihimme!


lisää kommentteja

EDPB opinion on pay or consent model
Oikein, Uusi

EDPB :n äskettäinen päätös ”Suostumus tai maksa” -malleista verkkoalustoille

Alankomaiden, Norjan ja Saksan (Hamburgin) sääntelyviranomaiset ovat pyytäneet Euroopan tietosuojaneuvostolta ( EDPB ) lausuntoa siitä, voivatko suuret verkkoalustat käyttää käyttäytymiseen perustuvassa mainonnassa ”suostumus tai maksa” -malleja pätevästi ja vapaaehtoisesti. käyttäjän suostumus. Taustalla oli Metan lokakuussa 2023 lanseeraama tilausmalli, jossa käyttäjillä on mahdollisuus joko maksaa kuukausimaksua Metan palvelujen käytöstä ilman mainontaa tai käyttää palveluita ilmaiseksi ja […]
New regulations US 2024
Oikein

Yhdysvaltain uudet tietosuojalait astuvat voimaan vuonna 2024: Päivitä Yhdysvaltoihin liittyvät tietosuoja-asetukset

Yhdysvalloissa uudet tietosuojalait tulevat voimaan vuoden 2024 toisella puoliskolla – Floridassa, Texasissa, Oregonissa ja Montanassa . Yritysten, jotka toimivat näissä osavaltioissa tai joilla on asiakkaita näissä osavaltioissa, on tarkistettava tietosuojakäytäntönsä varmistaakseen, että ne noudattavat uusia tietosuojalakeja. Helpottaaksemme tätä prosessia, tässä artikkelissa selitämme ensin, mistä hallintapaneelista löydät Yhdysvaltoihin liittyvät tietosuoja-asetukset lakeille, jotka ovat jo tulleet voimaan […]