Whistleblower-ohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivi yrityksille

EU:n Whistleblower-direktiivi on EU:n oikeudellinen kehys, joka koskee yrityksiä EU:ssa ja/tai sen ulkopuolella. Sen tarkoituksena on tukea työntekijöitä raportoimaan epäeettisistä toimista yrityksen sisällä. Tärkeää: Koska jokainen EU:n jäsenvaltio on vastuussa täytäntöönpanon jatkamisesta kansallisella tasolla , sinun tulee varmistaa, että noudatat sinua koskevan lain vaatimuksia . Mutta mitä EU:n ilmiantajien direktiivi tarkalleen ottaen sisältää? Ketä voidaan pitää ilmiantajana? Ja miten voit varmistaa, että olet consentmanager ilmianto-ohjelmistoon?

Lue lisää, niin saat tietoja ilmiantajien käytännön nykytilasta, sen vaatimuksista ja ilmiantajien ohjelmistomme tulevista ominaisuuksista.

Consent-layer für rechtssichere Websites

Mikä on EU:n Whistleblower-direktiivi?

EU:n Whistleblower-direktiivi (tai EU:n Whistleblower-direktiivi), joka tunnetaan myös nimellä direktiivi (EU) 2019/1937, on lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on parantaa ilmiantajien suojelua luomalla turvallinen ja yhtenäinen ympäristö yksilöille. Ilmentäjät ovat ihmisiä, jotka ilmoittavat väärinkäytöksistä työpaikalla, ja politiikan tavoitteena on antaa heille mahdollisuus tehdä se ilman pelkoa kostotoimista.

Euroopan unioni otti direktiivin käyttöön vuonna 2019. Jokaisella EU:n 27 jäsenvaltiosta oli 17.12.2021 asti aikaa saattaa direktiivin vaatimukset kansallisiin oikeus- ja institutionaalisiin järjestelmiinsä.

consentmanager whistleblower -ohjelmisto

Maaliskuun 2024 alussa julkaistava whistleblower-ohjelmistomme tarjoaa yrityksellesi kaikki tarvittavat työkalut ja helppokäyttöisen järjestelmän, jotta voit helposti noudattaa EU:n Whistleblowing-direktiiviä ja Whistleblower Protection Act -lakia (HinschG).

 • Mitä toimintoja consentmanager whistleblower -ohjelmistolla on?

  Turvalliset ja helposti saatavilla olevat raportointikanavat: Ilmentäjäohjelmistomme tarjoaa turvalliset ja helposti saatavilla olevat raportointikanavat. Ilmoittajille tarjotaan erityinen lomake, jolla he voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä milloin tahansa ja mistä tahansa paikasta. Tämä lomake ohjaa ilmiantajan yksityiselle ja turvalliselle sisäiselle raportointikanavalle, jossa he voivat seurata nykyistä tilaa.

 • Yksinkertainen käyttöliittymä: Whistleblower-ohjelmistossamme on intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, joka ohjaa ilmiantajan raportointiprosessin läpi. Tämä sisältää selkeät ohjeet raportin tekemiseen ja kaikki tarvittavat asiakirjat.
 • Ilmentajien anonyymius: consentmanager ilmiantajien ohjelmiston avulla ilmiantajien voi ilmoittaa anonyymisti. Henkilöllisyyttäsi suojataan raportointiprosessin ajan Whistleblower-käytännön tiukkojen tietosuojavaatimusten mukaisesti.
 • Erityinen ilmiantajien käytäntö: consentmanager käyttäjät voivat tarjota työntekijöilleen pääsyn erityiseen ilmiantajien käytäntöön ohjelmistossa, joka selittää, miten prosessi toimii ja minkä suojan ilmiantajat saavat. Tiedot voidaan toimittaa eri muodoissa, esim. B. PDF-, video- tai interaktiivisena oppaana.
 • Reaaliaikainen tuki: Tarvittaessa järjestelmämme voi tarjota reaaliaikaista tukea ilmiantajille raportointiprosessin aikana. Tämä sisältää viittauksia vaadittuihin tietoihin ja tietoja prosessin seuraavista vaiheista.
 • Suojattu tietojen tallennus: Viestien käsittelyyn voidaan määrittää erityisoikeudet. Ohjelmistomme varmistaa, että kaikki ilmoitus- ja ilmiantajien tiedot tallennetaan turvallisesti ja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja tietojen säilytysvaatimusten mukaisesti, jotta vain valtuutetut henkilöt pääsevät käsiksi näihin tietoihin.

  Palaute ja päivitykset: Ilmoittajat voivat saada päivityksiä raporttiensa tilasta.

EU:n Whistleblower-direktiivin nykytila

Määräajan lähestyessä EU-maihin sijoittautuneiden ja vähintään 50 työntekijää työllistävien yritysten on perustettava ilmiantajien turvallisuuden takaava järjestelmä, joka tarjoaa turvallisen ja lainmukaisen raportointivaihtoehdon. On tärkeää huomata, että eri maissa odotetaan lisää muutoksia, koska jokainen Euroopan unionin jäsenvaltio voi ottaa käyttöön lisävaatimuksia. Whistleblower Protection Act (HinschG), joka tuli voimaan 2.7.2023, koskee Saksan yrityksiä.

Varmista, että yrityksesi on edelleen vaatimusten mukainen. Tarkista vaatimustenmukaisuus nyt ilmaiseksi consentmanager .

Lue lisää nyt!

Jos haluat saada lisätietoa uudesta whistleblower-ohjelmistosta nyt, ota meihin yhteyttä suoraan.

  USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

  Etkö ole varma, tarvitsetko ilmiantajien ohjelmistoa?

  Olemme koonneet tänne useimmin kysytyt kysymykset.

  EU:n direktiivi ilmiantajien ilmoittamisesta ja vastaavat lait monissa muissa maissa, kuten Whistleblower Protection Act (HinschG) Saksassa, tarjoavat ilmiantajille korkean suojan. Olet suojattu kostotoimilta, kuten irtisanomiselta, alentamiselta tai häirinnältä, jos ilmoitat väärinkäytöksestä. Heidän henkilöllisyytensä on myös suojattu, jotta he voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä nimettömästi ja luottamuksellisesti. Suojan laajuus voi kuitenkin vaihdella sovellettavien lakien ja määräysten mukaan, ja täyden suojan varmistaminen voi käytännössä olla vaikeaa. Ilmoittajia kehotetaan noudattamaan asianmukaisia ​​ilmoitusmenettelyjä ja tekemään yhteistyötä asianomaisten viranomaisten kanssa suojansa maksimoimiseksi. Lisäksi suoja ei välttämättä ulotu ilmiantajiin, jotka ovat syyllistyneet ilmoitettuun väärinkäytökseen tai osallistuneet siihen, koska nämä henkilöt voivat joutua rikossyytteeseen.

  EU:n Whistleblower-direktiivin mukaan Euroopan unionissa toimivat organisaatiot ovat yleensä velvollisia perustamaan ilmiantajajärjestelmän, jos ne täyttävät tietyt kriteerit. Erityisesti vähintään 50 työntekijän yritykset ovat velvollisia luomaan sisäiset raportointimekanismit. Yritysten tulee myös antaa selkeät ohjeet siitä, miten työntekijät voivat ilmoittaa yrityksen sisällä tapahtuneista väärinkäytöksistä ja miten heitä suojataan ilmiantajina. Tarkat kriteerit ja vaatimukset voivat kuitenkin vaihdella maittain, joten on suositeltavaa tarkistaa tarkat tiedot paikallisilta viranomaisilta.

  EU:n Whistleblower-direktiivin noudattamiseksi sinun tulee perustaa turvallinen ja helposti saatavilla oleva ilmoituskanava. Nämä kanavat toimivat työntekijöiden ja sidosryhmien ensisijaisena keinona ilmoittaa väärinkäytöksistä. Yritysten tulee luoda turvallinen ympäristö, joka rohkaisee yksilöitä ilmaisemaan huolensa ja varmistamaan, että ilmoitukset voidaan tehdä ilman pelkoa kostotoimista. Näillä raportointimekanismeilla on keskeinen rooli avoimuuden ja vastuullisuuden edistämisessä organisaatioissa, mikä mahdollistaa sellaisten ongelmien oikea-aikaisen tunnistamisen ja ratkaisemisen, joita ei muuten ratkaistu.

  Huomaa, että emme voi tarjota oikeudellista neuvontaa. Jotkut tämän UKK:n kohdat voivat myös muuttua ajan myötä tai tuomioistuimet voivat tulkita niitä eri tavalla. Siksi sinun tulee aina kääntyä asianajajasi puoleen!