Whistleblower-ohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivi yrityksille

EU:n Whistleblower-direktiivi on EU:n oikeudellinen kehys, joka koskee yrityksiä EU:ssa ja/tai sen ulkopuolella. Sen tarkoituksena on tukea työntekijöitä raportoimaan epäeettisistä toimista yrityksen sisällä. Tärkeää: Koska jokainen EU:n jäsenvaltio on vastuussa täytäntöönpanon jatkamisesta kansallisella tasolla, sinun tulee varmistaa, että noudatat sinua koskevan lainsäädännön vaatimuksia. Mitä EU:n ilmiantajien direktiivi tarkalleen ottaen sisältää? Kuka voi olla ilmiantaja? Ja miten voit varmistaa, että olet noudattanut consentmanager ?

Lue lisää, niin saat tietoja ilmiantajien käytännön nykytilasta, sen vaatimuksista ja ilmiantajaohjelmistomme tulevista ominaisuuksista.

Consent-layer für rechtssichere Websites

Mikä on EU:n Whistleblower-direktiivi?

EU:n Whistleblower-direktiivi (tai EU:n Whistleblower-direktiivi), joka tunnetaan myös nimellä direktiivi (EU) 2019/1937, on lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on parantaa ilmiantajien suojelua luomalla turvallinen ja yhtenäinen ympäristö yksilöille. Ilmentäjät ovat ihmisiä, jotka ilmoittavat väärinkäytöksistä työpaikalla, ja politiikan tavoitteena on antaa heille mahdollisuus tehdä se ilman pelkoa kostotoimista.

Euroopan unioni otti direktiivin käyttöön vuonna 2019. Jokaisella EU:n 27 jäsenvaltiosta oli 17.12.2021 asti aikaa saattaa direktiivin vaatimukset kansallisiin oikeus- ja institutionaalisiin järjestelmiinsä.

consentmanager whistleblower -ohjelmisto

Whistleblower-ohjelmistomme tarjoaa yrityksellesi kaikki tarvittavat työkalut ja helppokäyttöisen järjestelmän, jotta voit helposti noudattaa EU:n Whistleblowing-direktiiviä ja Whistleblower Protection Act -lakia (HinschG).

  • Mitä toimintoja consentmanager whistleblower -ohjelmisto tarjoaa?

    Turvalliset ja helposti saatavilla olevat raportointikanavat: Ilmentäjäohjelmistomme tarjoaa turvalliset ja helposti saatavilla olevat raportointikanavat. Ilmoittajien käytettävissä on erityinen lomake, jolla he voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä milloin tahansa ja mistä tahansa.

  • Yksinkertainen käyttöliittymä: Whistleblower-ohjelmistossamme on intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, joka ohjaa ilmiantajan raportointiprosessin läpi. Tämä sisältää selkeät ohjeet raportin tekemiseen ja kaikki tarvittavat asiakirjat.
  • Ilmentajien anonyymius: consentmanager paljastaja-ohjelmiston avulla voidaan ilmoittaa anonyymisti. Henkilöllisyyttäsi suojataan raportointiprosessin ajan Whistleblower-käytännön tiukkojen tietosuojavaatimusten mukaisesti.
  • Suojattu tietojen tallennus: Viestien käsittelyyn voidaan määrittää erityisoikeudet. Ohjelmistomme varmistaa, että kaikki ilmoitus- ja ilmiantajien tiedot tallennetaan turvallisesti ja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja tietojen säilytysvaatimusten mukaisesti, jotta vain valtuutetut henkilöt pääsevät käsiksi näihin tietoihin.

     

Näin consentmanager whistleblower-ohjelmisto toimii

Ilmoittajat voivat helposti tehdä raportin verkkolomakkeella, jonka voit upottaa verkkosivustollesi yksinkertaisesti kopioimalla ja liittämällä komentosarjakoodin. Vaihtoehtoisesti voit antaa työntekijöillesi QR-koodeja, jotka työntekijät voivat skannata ja täyttää lomakkeen offline-tilassa. Tämä joustavuus varmistaa, että raportit voidaan lähettää anonyymisti. Kun viestit on lähetetty, ne ovat suoraan käytettävissä consentmanager hallintapaneelin kautta, jossa niitä voidaan hallita huolellisesti ja luokitella käsittelyn tilan mukaan, esimerkiksi juuri vastaanotetuiksi, keskeneräisiksi tai jo ratkaistuiksi.

Form of consentm

EU:n Whistleblower-direktiivin nykytila

EU-maihin sijoittautuneiden ja vähintään 50 työntekijää työllistävien yritysten tulee ottaa käyttöön ilmiantajien turvallisuus ja tarjota turvallinen ja lainmukainen raportointimahdollisuus. On huomattava, että eri maissa on odotettavissa lisää muutoksia, koska jokainen Euroopan unionin jäsenvaltio voi ottaa käyttöön lisävaatimuksia. Whistleblower Protection Act (HinschG), joka tuli voimaan 2.7.2023, koskee Saksan yrityksiä.

Varmista, että yrityksesi on edelleen vaatimusten mukainen. Tarkista vaatimustenmukaisuus nyt ilmaiseksi consentmanager .

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Etkö ole varma, tarvitsetko ilmiantajien ohjelmistoa?

Olemme koonneet tänne useimmin kysytyt kysymykset.

EU:n direktiivi ilmiantajien ilmoittamisesta ja vastaavat lait monissa muissa maissa, kuten Whistleblower Protection Act (HinschG) Saksassa, tarjoavat ilmiantajille korkean suojan. Olet suojattu kostotoimilta, kuten irtisanomiselta, alentamiselta tai häirinnältä, jos ilmoitat väärinkäytöksestä. Heidän henkilöllisyytensä on myös suojattu, jotta he voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä nimettömästi ja luottamuksellisesti. Suojan laajuus voi kuitenkin vaihdella sovellettavien lakien ja määräysten mukaan, ja täyden suojan varmistaminen voi käytännössä olla vaikeaa. Ilmoittajia kehotetaan noudattamaan asianmukaisia ​​ilmoitusmenettelyjä ja tekemään yhteistyötä asianomaisten viranomaisten kanssa suojansa maksimoimiseksi. Lisäksi suoja ei välttämättä ulotu ilmiantajiin, jotka ovat syyllistyneet ilmoitettuun väärinkäytökseen tai osallistuneet siihen, koska nämä henkilöt voivat joutua rikossyytteeseen.

EU:n Whistleblower-direktiivin mukaan Euroopan unionissa toimivat organisaatiot ovat yleensä velvollisia perustamaan ilmiantajajärjestelmän, jos ne täyttävät tietyt kriteerit. Erityisesti vähintään 50 työntekijän yritykset ovat velvollisia luomaan sisäiset raportointimekanismit. Yritysten tulee myös antaa selkeät ohjeet siitä, miten työntekijät voivat ilmoittaa yrityksen sisällä tapahtuneista väärinkäytöksistä ja miten heitä suojataan ilmiantajina. Tarkat kriteerit ja vaatimukset voivat kuitenkin vaihdella maittain, joten on suositeltavaa tarkistaa tarkat tiedot paikallisilta viranomaisilta.

EU:n Whistleblower-direktiivin noudattamiseksi sinun tulee perustaa turvallinen ja helposti saatavilla oleva ilmoituskanava. Nämä kanavat toimivat työntekijöiden ja sidosryhmien ensisijaisena keinona ilmoittaa väärinkäytöksistä. Yritysten tulee luoda turvallinen ympäristö, joka rohkaisee yksilöitä ilmaisemaan huolensa ja varmistamaan, että ilmoitukset voidaan tehdä ilman pelkoa kostotoimista. Näillä raportointimekanismeilla on keskeinen rooli avoimuuden ja vastuullisuuden edistämisessä organisaatioissa, mikä mahdollistaa sellaisten ongelmien oikea-aikaisen tunnistamisen ja ratkaisemisen, joita ei muuten ratkaistu.

Huomaa, että emme voi tarjota oikeudellista neuvontaa. Jotkut tämän UKK:n kohdat voivat myös muuttua ajan myötä tai tuomioistuimet voivat tulkita niitä eri tavalla. Siksi sinun tulee aina kääntyä asianajajasi puoleen!